Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie

 

ONS label Breda Coöperatie U.A.

Evert Spoorwaterstraat 41, 4827 LL, Breda

info@onslabelbreda.nl

KvK 64469352

BTW-nummer 855679244B01

Rekeningnummer NL45 RABO 0139 5732 24

 

Organisatie & statuten

ONS label Breda is een sociale coöperatie met een transparante manier van besturen. Het bestuur bestaande uit 2 bestuursleden legt verantwoording af aan de ledenraad, bestaande uit 3 deelnemers en 3 betaalde krachten, en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestaande uit 3 leden.

Beloningsbeleid

Sinds onze oprichting voeren wij een gematigd loonbeleid. De vergoeding van de bestuurders wordt in het jaarverslag gepubliceerd en voor de betaalde krachten hanteren we de CAO behorende bij het bedrijfsonderdeel waar zij werkzaam zijn. De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris bedraagt een factor 2,0.

Jaarverslag & (verkorte) jaarcijfers

Meer informatie over ONS en onze resultaten is te lezen in ons jaarverslag 2019, jaarverslag 2018  en in de (verkorte) jaarcijfers 2018.