Leer- & werkplek

Leer- & werkplek

Bij ONS label geloven we in de talenten van mensen. Soms is dat talent overduidelijk aanwezig. Soms zit dit talent verstopt achter allerlei mitsen en maren.

Bij ONS label durven we dingen anders te doen. Over de grenzen heen te  kijken. Vanuit oprechte interesse en met een netwerk van partners en bedrijven dagen we mensen uit hun eigen talent te erkennen en te laten zien. Vanuit gelijkwaardigheid en in partnerschap bieden we leer- en werkplekken aan een kleurrijke mix van medewerkers. Nieuwkomers, (her)starters en stagiaires vinden hun weg via ONS label. Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact op via info@onslabelbreda.nl 

“ONS Label is een mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven, sociale partners en de overheid.”