Wie is ONS?

ONS label is een platte organisatie met een klein team dat participatieplaatsen, begeleiding en bedrijfsactiviteiten ontplooit. Vol innovatieve en enthousiaste plannen voor de toekomst.

Irene Nagtzaam en Monique van Winkel, de bestuurders, vonden elkaar in de opstart en begeleiding van coöperatieve bewonersbedrijven. Bedrijven waar mensen collectief ondernemen met behoud van uitkering binnen een regelarme zone. Ze besloten hun krachten te bundelen en elkaars talent te versterken én zie hier… ONS label Breda!  Wil je meer weten over de visie van Irene en Monique op sociaal ondernemerschap? Stuur een mailtje!

Lees ook ONS jaarverslag 2017 en ONS jaarverslag 2018.