Over ons label

ONS label Breda is een sociale coöperatie die maatschappelijke impact maakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en werkervaring te bieden binnen een van haar bedrijfsonderdelen en duurzaam te laten uitstromen naar betaald werk. Ook biedt ONS label Breda stageplaatsen, arbeidsmatige dagbesteding en trainingen.

Zo hebben sinds 2013 enkele honderden deelnemers gewerkt of een training gevolgd binnen ONS label Breda, waardoor onbenutte talenten nu weer gebruikt worden. Ze vinden een plek in één van onze bedrijfsonderdelen en bouwen arbeidsritme en vertrouwen op. Een gedeelte van de deelnemers groeit door naar een betaalde (part-time) baan binnen onze of een andere organisatie.

Wie is ONS

ONS label is een platte organisatie met een klein team dat participatieplaatsen, begeleiding en bedrijfsactiviteiten ontplooit. Vol innovatieve en enthousiaste plannen voor de toekomst.

Irene Nagtzaam en Monique van Winkel, de bestuurders, vonden elkaar in de opstart en begeleiding van coöperatieve bewonersbedrijven. Bedrijven waar mensen collectief ondernemen met behoud van uitkering binnen een regelarme zone. Ze besloten hun krachten te bundelen en elkaars talent te versterken én zie hier… ONS label Breda!  Wil je meer weten over de visie van Irene en Monique op sociaal ondernemerschap? Stuur een mailtje!

Nieuws

Een inkijkje in ONS..

Augustus ’20 – Een mooi inkijkje in ONS label Breda.

Meer lezen

Jaarverslag 2020

Mei ’21 – Het jaarverslag 2020 is er…

Meer lezen