Contact & Onze locaties

Heb je vragen voor Ons restaurant, neem dan contact op via 06-21 17 32 32 of stuur ons een mail. Ons restaurant is gevestigd in Buurthuis ONS: Evert Spoorwaterstraat 41, 4827 LL Breda (openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 20.00 uur)

Heb je vragen voor De Studio, neem dan contact op met Melissa of Femke: 06-36 26 70 06. Ook De Studio is gevestigd in Buurthuis ONS: Evert Spoorwaterstraat 41, 4827 LL Breda.

Heb je vragen voor Het Naaiatelier, neem dan contact op met Monique of Ellen: 06-29941937. Het Naaiatelier is gevestigd op de Konijnenberg 43, 4825 BC Breda.

Heb je vragen voor Het Klusteam, neem dan contact op met Hans: 06- 36 21 14 05. Het Klusteam is gevestigd op Kalshoven 8A, 4825 AM Breda.

Heb je vragen voor Mevrouw de Wit, neem dan contact op met Albert: 06-18 62 70 47. Mevrouw de Wit is vooral op locatie bij klanten maar heeft als bezoekadres: Kalshoven 8A, 4825 AM Breda.

Heb je vragen over onze werkzaamheden, deelnemers, stagiaires & personeelszaken en/of overige zaken, neem dan contact op met Irene: 06-21 41 89 02.

 

 

BEDRIJFSINFORMATIE

ONS label Breda Coöperatie U.A.  -  Evert Spoorwaterstraat 41, 4827 LL, Breda  -  info@onslabelbreda.nl  -  KvK 64469352  -  BTW-nummer 855679244B01  -  Rekeningnummer NL45 RABO 0139 5732 24

Organisatie & statuten

ONS label Breda is een sociale coöperatie met een transparante manier van besturen. Het bestuur bestaande uit 3 bestuursleden legt verantwoording af aan de ledenraad, bestaande uit 3 deelnemers en 3 betaalde krachten, en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht, bestaande uit 3 leden.

Beloningsbeleid

Sinds onze oprichting voeren wij een gematigd loonbeleid. De vergoeding van de bestuurders wordt in het jaarverslag gepubliceerd en voor de betaalde krachten hanteren we de CAO behorende bij het bedrijfsonderdeel waar zij werkzaam zijn. De verhouding tussen het hoogste en laagste salaris bedraagt een factor 2,0.

Jaarverslagen

Meer informatie over ONS en onze resultaten is te lezen in onze jaarverslagen.

Onze toegevoegde waarde

ONS label Breda houdt van mensen. ONS label Breda herkent in iedereen een talent en gelooft dat elk mens kan groeien. ONS label Breda biedt perspectief met werkervaring, leer-werkplekken en betaald werk. ONS label Breda vormt het solide fundament voor coöperatief vakmanschap, in een frisse en inspirerende omgeving.

Deze missie en onze toegevoegde waarde borgen we door impactmetingen te doen bij onze deelnemers. Hiervoor gebruiken we de Theory of Change, waarin staat wat ONS label Breda voor deelnemers doet, welke directe effecten ons deelnemersprogramma heeft en hoe dit bijdraagt aan hogere effecten.

Stakeholders

In de stakeholderanalyse hebben we de belangrijkste betrokken partijen in kaart gebracht. Daarnaast hebben natuurlijk ook nog onze (potentiële) deelnemers, de opdrachtgevers binnen de diverse bedrijfsonderdelen en onze consumenten. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven met onze stakeholders ten behoeve van onze impact en innovatiekracht.