Onze werkplekken

Binnen onze bedrijfsonderdelen hebben we verschillende soorten werkplekken, zodat iedereen op z'n plek kan zijn:

Leer- & werkplek

Bij ONS label geloven we in de talenten van mensen. Soms is dat talent overduidelijk aanwezig. Soms zit dit talent verstopt achter allerlei mitsen en maren.
Bij ONS label durven we dingen anders te doen. Over de grenzen heen te  kijken. Vanuit oprechte interesse en met een netwerk van partners en bedrijven dagen we mensen uit hun eigen talent te erkennen en te laten zien. Vanuit gelijkwaardigheid en in partnerschap bieden we leer- en werkplekken aan een kleurrijke mix van medewerkers. Zij kunnen gebruik maken van het deelnemersprogramma. Nieuwkomers, (her)starters en stagiaires vinden hun weg via ONS label.

Arbeidsmatige dagbesteding

ONS label Breda biedt ook arbeidsmatige dagbesteding. Als deelnemer bij ONS wordt je gekoppeld aan een werkmeester, die samen met de deelnemer en de jobcoach gaat kijken wat de deelnemer wil bereiken binnen zijn/haar persoonlijke traject. Samen werken zij aan een persoonlijk plan waar ze gedurende een afgesproken periode op de werkvloer, in een van onze bedrijfsonderdelen, en door middel van individuele gesprekken mee aan de slag gaan. Stap voor stap zien we deelnemers groeien in hun kracht, zelfvertrouwen en zeker ook in trots.

Stageplaatsen

ONS label Breda is op verschillende vakgebieden erkend leerbedrijf en biedt stageplaatsen voor jongeren die elders lastig een stageplaats kunnen vinden.

UWV Werkfit-trajecten

Voor UWV erkende Werkfit-trajecten kun je ook bij ONS terecht. Werkfit is erop gericht om jou (weer) fit te maken voor werk en is voor mensen met arbeidsvermogen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, WAO, Wajong of WAZ) of een Ziektewetuitkering van UWV ontvangen. Met Werkfit maken werk je, natuurlijk onder begeleiding, aan het versterken van je werknemersvaardigheden; het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit en het verkennen van de arbeidsmarkt.

UWV Naar Werk - trajecten

Het doel van het Naar werk traject is het vinden van nieuw, passend en duurzaam werk. Het traject is bedoeld voor mensen met een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV en beschikken over arbeidsvermogen. ONS label biedt diverse activiteiten gericht op duurzame uitstroom naar wek.

UWV Jobcoaching

ONS label Breda heeft een officiële erkenning als jobcoachorganisatie van het UWV. Dit betekent dat een jobcoach van ONS label Breda begeleiding kan bieden, als je start bij een nieuwe werkgever en nog ondersteuning nodig hebt. Heb je interesse of ben je werkgever en wil je een jobcoach inschakelen voor begeleiding van een nieuwe medewerker? Neem dan contact op met  Irene Nagtzaam tel nr 06 21 41 89 02.

WMO Zinvolle Daginvulling

ONS label Breda heeft een officiële erkenning van Gemeente Breda voor WMO daginvulling. Een zinvolle daginvulling is het op een gestructureerde manier verrichten van zinvolle activiteiten ter vervanging van school en/of werk door mensen die vanwege een aandoening of beperking problemen ervaren op het gebied school, werk en andere vormen van sociale participatie. Voor meer informatie, neem contact op met  Irene Nagtzaam tel nr 06 21 41 89 02.

Bedrijfsonderdelen

We hebben vijf verschillende bedrijfsonderdelen; ONS Restaurant, Mevrouw de Wit, Het Naaiatelier, Het Klusteam en De Studio. Bij de intake wordt er gekeken welk bedrijfsonderdeel het beste past bij de talenten van de deelnemer.